English
 


Lượt truy cập
01507675
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 22 tháng 04 năm 2015 Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần xi măng Sài sơn đã được tổ chức tại trụ sở chính tại xã Sài sơn huyện Quốc oai thành phố Hà nội. Tại đại hội các cổ đông đã thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết nghị quyết các cổ đông tham khảo tại đây

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs