English
 


Lượt truy cập
01507707
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày 28 tháng 05 năm 2016, Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Theo đó các cổ đông dự họp đã thông qua nghị quyết của đại hội với số phiếu rất cao. Chi tiết các cổ đông và nhà đầu tư có thể đọc các file kèm sau đây:

1. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.

2. Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Cùng ngày HĐQT Công ty đã tiến hành họp thông qua một số chủ trương như: Lựa chọ đơn vị kiểm toán 2016; Giải thể nhà máy xi măng Nam Sơn- CN của Công ty Sài Sơn tại Chương Mỹ, Hà Nội; và người được ủy quyền đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần xi măng và xây dựng sài sơn II.

Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây.

1. Nghị Quyết HĐQT công ty.  

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs