English
 


Lượt truy cập
01507665
NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Công ty cổ phần xi măng sài sơn kính gửi các cổ đông biên bản họp và nghị quyết HĐQT công ty triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Chi tiết các cổ đông tham khảo tại đây

Biên bản và nghị quyết HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Thông báo chốt quyền dự ĐHĐCĐ bất thường

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs