English
 


Lượt truy cập
01507703
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết quý cổ đông tham khảo dưới đây.

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

2. Miễn nhiệm TVHĐQT bà Nguyễn Thu Hằng

3. Miễn nhiệm TVHĐQT bà Nguyễn Hồng Nhung

4. Bổ nhiệm TVHĐQT bà Phan Thị Hải

5. Bổ nhiệm TV Ban KS ông Nguyễn Duy Dực

 

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs