English
 


Lượt truy cập
01507701
NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ TÀI LIỆU HỌP

Công ty cổ phần xi măng sài sơn gửi tới quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và thư mời cùng các tài liệu đính kèm.

1.Nghị quyết HĐQT

2. Thư mời

3. giấy quỷ quyền

4. Tài liệu cuộc họp bao gồm 8 phần quý cổ đông xem chi tiết dưới đây

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Quy chế quản trị

Điều lệ công ty sửa đổi

 

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs