English
 


Lượt truy cập
01507687
NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2018

Ngày 15/3/2018 tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp thống nhất thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn vào tháng 4/2018. Thời gian, địa điểm và chương trình họp sẽ được công bố trong đầu tháng 4/2018. Đồng thời chốt thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là ngày 08/4/2018. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây:

1. Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs