English
 


Lượt truy cập
01507689
THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày 19/6/2017 HĐQT có nghị quyết thống nhất địa điểm, thời gian, nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Kính mời quý cổ đông tham khảo tài liệu và thư mời tại đây.

Tài liệu phần 1: Chương trình đại hội và Quy chế đại hội

Tài liệu phần 2: Báo cáo KQHĐSXKD 2016 và kế hoạch SXKD 2017

Tài liệu phần 3: Các tờ trình xin thông qua

Tài liệu phần 4: Báo cáo ban kiểm soát

Tài liệu phần 5: Thư mời và giấy ủy quyền

Tài liệu phần 6: Nghị quyết HĐQT

 

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs