English
 


Lượt truy cập
01507666
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán. Nội dung báo cáo quý cổ đông theo dõi dưới đây.

Báo cáo tài chính năm 2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo tự lập và báo cáo kiểm toán

Giải trình LNST năm 2016 lỗ và chênh lệch trên 10% cùng kỳ năm trước

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs