English
 


Lượt truy cập
00862885
Giới thiệu Xi măng Sài Sơn

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được thành lập từ ngày 28/11/1958 dưới sự quản lý của Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là cơ sở sản xuất xi măng lò đứng đầu tiên của Việt Nam và là cơ sở sản xuất xi măng thứ hai của Việt Nam sau xi măng Hải Phòng.

Năm 1964, Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được chuyển sang khối kinh tế được sự quản lý của Ty Kiến trúc tỉnh.

Tháng 12/1996, Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được đổi tên thành Công ty Xi măng Sài Sơn.

Tháng 11/1998, Công ty Xi măng Sài Sơn đã đầu tư xong dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng cơ giới hoá của Trung Quốc với công suất thiết kế 60.000 tấn xi măng/năm tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Tây. Ngay từ năm đầu tiên vận hành dây chuyền sản xuất mới, Công ty đã đạt được 70.000 tấn/năm vượt công suất thiết kế. Cùng với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, chất lượng sản phẩm được ổn định và nâng cao, có uy tín trên thị trường và được người sử dụng tin dùng, nhu cầu đối với sản phẩm của Công ty ngày một tăng.

» Chi tiết  
  Sản phẩm chính
ximang
  Huân huy chương
saison1
saison2
     

Tin nóng

 • THÔNG BÁO 01/10 NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU BỔ SUNG (25/09/2014)
 • QUYẾT ĐỊNH NIÊM YẾT BỔ SUNG CHỨNG KHOÁN (SCJ) (19/09/2014)
 • 11/04/2014, NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DSCD TRẢ CỔ TỨC VÀ ĐHĐCĐ (26/03/2014)
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (10/04/2014)
 • THAY ĐỔI NHÂN SỰ (03/06/2014)
 • CHỨNG KHOÁN SCJ ĐƯƠC LƯU KÝ BỔ XUNG (15/09/2014)
 • BÀ DƯƠNG THỊ MINH TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY (25/08/2014)
 • ĐƯA CỔ PHIẾU XI MĂNG SÀI SƠN (SCJ) RA KHOẢI DIỆN CẢNH BÁO (23/03/2014)
 • HOÀN THÀNH ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CSH (22/08/2014)
 • NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (19/05/2014)
 • THÔNG BÁO MUA CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (19/03/2014)
 • Báo cáo tài chính quý III năm 2012 (20/10/2012)
 • Clinker PCP50 lò quay đã được sản xuất tại nhà máy xi măng Nam sơn (10/03/2012)
 • BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (21/07/2014)

  Tiêu điểm

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIÊM TOÁN VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN (23/03/2015)
  NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 (11/03/2015)
  NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (09/03/2015)
  LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014 ĐẠT 23,2 TỶ ĐỒNG (20/01/2015)
  BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II NĂM 2011 (25/07/2011)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2014 (20/10/2014)
  SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 (01/07/2011)
  TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 (28/04/2014)
  THAY ĐỔI NHÂN SỰ (31/12/2010)
  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (01/06/2010)
  CTCP Xi măng Sài Sơn (SCJ) được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu, 23/03/2010 ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu bổ sung (18/03/2010)
  NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ VÀ TRẢ CỔ TỨC 2011 BẰNG TIỀN MẶT (19/04/2014)
  NGÀY 09/12/2009 XI MĂNG SÀI SƠN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2009 (16/12/2009)
  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (14/11/2009)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2014 (21/07/2014)
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (04/10/2009)
  GIẢI THỂ CHI NHÁNH CHƯƠNG MỸ THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN (01/07/2012)
  QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY VỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG (28/10/2013)
  QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ VÊ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (03/09/2013)
  Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm đã soát xet (28/08/2013)
  Thăm dò dư luận
  Khi làm nhà bạn có chọn xi măng không?
  Không
  Không biết


  Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
  Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

  Email:
  saison@ximangsaison.com

  friendlink: cheap uggs