English
 


Lượt truy cập
01507684
     

Bạn cần nhập đầy đủ thông tin!

Họ tên  
E-mail  
Địa chỉ
Điện thoại
Tiêu đề
Nội dung
 

 

     

Tin nóng

 • THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019 (08/06/2019)
 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 (29/09/2018)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2018 (19/10/2018)
 • PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ (08/12/2018)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2018 (20/01/2019)
 • BÀ NGUYỄN NGỌC NA BÁN THÀNH CÔNG CỔ PHẦN SCJ (19/02/2019)
 • GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN KHÔNG CÔNG BỐ CÁC KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ (13/03/2019)
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 (20/03/2019)
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ CÔNG VĂN XIN LUI THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (09/04/2019)
 • THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 (22/04/2019)
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 (28/05/2016)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2016 (19/01/2017)
 • Báo cáo quản trị 2016 và danh sách cổ đông lớn (02/02/2017)
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 (30/03/2017)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 (30/03/2017)
 • DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (11/04/2017)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2017 (19/04/2017)
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (24/05/2017)
 • THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (20/06/2017)
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (01/07/2017)

  Tiêu điểm

  THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐẠI HĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 (20/03/2019)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2019 (20/04/2019)
  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (23/04/2015)
  THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN (27/05/2015)
  BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018 (25/01/2018)
  NGHỊ QUYẾT VÀ THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (15/09/2018)
  BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (12/10/2018)
  ÔNG NGUYỄN SỸ TIỆP ĐĂNG KÝ MUA 6.000.000 CỔ PHẦN SCJ (19/01/2019)
  KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHẦN SCJ CỦA ÔNG NGUYỄN SỸ TIỆP (19/02/2019)
  GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN HỦY NIÊM YẾT SÀN HNX (03/05/2019)
  TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (07/04/2015)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 - SAU KIỂM TOÁN (30/03/2017)
  Giải trình và phương án đưa SCJ khỏi diện kiểm soát (24/04/2017)
  THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN SCJ - LẦN 1 NĂM 2017 (06/06/2017)
  CÔNG BỐ THÔNG ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN (01/07/2017)
  KẾT LUẬN THANH TRA 2017 (01/07/2017)
  BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN 2017 (25/07/2017)
  THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN SCJ - LẦN 2 NĂM 2017 (28/07/2017)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2017 (15/08/2017)
  SCIC THOÁI HẾT VỐN TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN (18/09/2017)
  Thăm dò dư luận
  Khi làm nhà bạn có chọn xi măng không?
  Không
  Không biết


  Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
  Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

  Email:
  saison@ximangsaison.com

  friendlink: cheap uggs